ANBI

Het SOB is een ANBI instelling

Het SOB is een ANBI instelling.

Bestuursamenstelling 2020: het bestuur van het SOB bestaat sinds september 2019 uit de volgende personen:

  • Frans Oostrik (voorzitter)
  • Willem Koning (financiën)

SOB jaarverslag 2020

SOB jaarrekening 2020

Beloningsbeleid: Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Aan coördinatoren en administratief medewerkers wordt € 30,- per maand betaald, de lesgevers ontvangen € 25,- per maand en de assistent-lesgevers € 20,- per maand. Daarnaast worden de werkelijke reiskosten vergoed op basis van het tarief van het GVB. De bestuursleden hebben afgezien van zowel vrijwilligersvergoeding als de vaste reiskostenvergoeding.