ANBI

Het SOB is een ANBI instelling

Het SOB is een ANBI instelling.

Bestuursamenstelling 2023: het bestuur van het SOB bestaat uit de volgende personen:

  • Marcel Weijers
  • Kenrick Acton
  • Willem Koning
  • Marij Urlings

SOB jaarverslag 2021

SOB jaarrekening 2021

Beloningsbeleid: Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Aan coördinatoren en administratief medewerkers wordt € 30,- per maand betaald, de lesgevers ontvangen € 25,- per maand en de assistent-lesgevers € 20,- per maand. Daarnaast worden de werkelijke reiskosten vergoed op basis van het tarief van het GVB. De bestuursleden hebben afgezien van zowel vrijwilligersvergoeding als de vaste reiskostenvergoeding.