Nederlands leren

Inschrijven en informatie

Wil je informatie of je inschrijven voor de les? Kom dan naar de Borgerstraat 52A op: elke woensdagmiddag 14.00 – 15.30 (behalve tijdens schoolvakanties).

Voor sommige lesgroepen (vooral avondlessen) bestaat er een wachtlijst. Dus het kan zijn dat je niet direct geplaatst kan worden. Wij proberen altijd cursisten zo snel mogelijk te plaatsen.

Om te kunnen inschrijven moet je in Amsterdam (west) wonen en/of werken, en mag je gezinsinkomen niet meer bedragen dan €37.000,- bruto per jaar.

Lesgeld

Met ingang van september 2020 betalen cursisten die twee keer per week les hebben: €60,- per drie maanden. Het lesgeld wordt vooraf betaald.

Boeken

Naast het lesgeld moet je een boek aanschaffen. De kosten hiervoor liggen tussen € 25,- en € 65,-. Wij gebruiken verschillende lesmethodes voor verschillende niveau’s, zoals “NEDERLANDS NU”, “NEDERLANDS IN GANG” , en “NEDERLANDS IN ACTIE. Aan het begin van de cursus krijg je te horen, welke methode (boek) je moet kopen.

Over de school en de lessen

  • De groepsgrootte is 8 tot maximaal 12 cursisten.
  • Je komt in een niveau-groep: beginners, halfgevorderden en gevorderden. (A1, A2 of B1/B2)
  • De docenten die les geven zijn vrijwilligers, ze ontvangen geen salaris.
  • Om goed Nederlands te leren, vinden wij het belangrijk dat je regelmatig de lessen volgt.
  • Er wordt niet alleen uit boeken gewerkt; wij hebben ook in alle lokalen digiborden.
  • De cursisten kunnen zelf ook thema’s voor de lessen inbrengen die zij interessant vinden.

Het merendeel van de lessen zijn 2 keer per week.

Op maandag & woensdag           9.15 – 11.45 uur
Op dinsdag & donderdag            9.15 – 11.45 uur
Op maandag & woensdag           13.30 – 16.00 uur
Op dinsdag & donderdag            13.30 – 16.00 uur (tijdelijk geen lessen)
Op maandag & woensdag           19.00 – 21.30 uur
Op dinsdag & donderdag            19.00 – 21.30 uur (tijdelijk geen lessen

Privacyreglement

Het SOB heeft een privacyreglement en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het privacybeleid is op school op het mededelingenbord te vinden en kan ook opgevraagd worden bij de coördinator.