Doelstelling SOB

Onze lessen zijn erop gericht cursisten zo snel mogelijk een basiskennis van het Nederlands bij te brengen. Zodat zij zich sneller thuis voelen in onze stad en in ons land. Wij bieden cursussen in de Nederlandse taal en cultuur aan anderstaligen in Amsterdam (West), in kleine groepen, op verschillende niveaus, met veel individuele aandacht.

De cursussen van het SOB zijn breed opgezet en gaan dieper dan het reguliere aanbod van het Stadsdeel in het kader van het inburgeringstraject. Het SOB biedt aan mensen met een baan de gelegenheid om de lessen te volgen op twee avonden per week, sinds kort ’s avonds ook één keer per week.

De cursisten kunnen bij het SOB maximaal drie jaar de lessen volgen. Zo kunnen ook mensen die het inburgeringsexamen met succes hebben afgerond hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur verdiepen.