Doelstelling SOB

Onze lessen zijn erop gericht cursisten zo snel mogelijk een basiskennis van het Nederlands bij te brengen. Zodat zij zich sneller thuis voelen in onze stad en in ons land. Wij bieden cursussen in de Nederlandse taal en cultuur aan anderstaligen in Amsterdam (West), in kleine groepen, op verschillende niveaus, met veel individuele aandacht.

De cursussen van het SOB zijn breed opgezet en gaan dieper dan het reguliere aanbod van het Stadsdeel in het kader van het inburgeringstraject. Het SOB biedt aan mensen met een baan de gelegenheid om de lessen te volgen op twee avonden per week, sinds kort ’s avonds ook één keer per week.

De cursisten kunnen bij het SOB maximaal drie jaar de lessen volgen. Zo kunnen ook mensen die het inburgeringsexamen met succes hebben afgerond hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur verdiepen.

Het SOB is een ANBI instelling:

Het SOB is een ANBI instelling:

Bestuursamenstelling 2020: het bestuur van het SOB bestaat sinds september 2019 uit de volgende personen:

  • Frans Oostrik (voorzitter)
  • Koen Kool (secretaris)
  • Willem Koning (financiën)

Beloningsbeleid: Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Aan coördinatoren en administratief medewerkers wordt € 30,- per maand betaald, de lesgevers ontvangen € 25,- per maand en de assistent-lesgevers € 20,- per maand. Daarnaast worden de werkelijke reiskosten vergoed op basis van het tarief van het GVB. De bestuursleden hebben afgezien van zowel vrijwilligersvergoeding als de vaste reiskostenvergoeding.

Jaarverslag SOB 2019

Balans en staten van baten en lasten