Coördinatoren

Profiel van en functie-eisen voor de teamcoördinator

Een coördinator:

 • geeft leiding aan een lesteam;
 • fungeert als steun en toeverlaat voor de docenten;
 • is aanspreekpunt voor de cursisten;
 • houdt de cursistenadministratie bij;
 • streeft naar, en bevordert binding op drie niveaus: tussen cursisten en hun docent, tussen docenten (en coördinator) onderling en tussen cursisten onderling.

De coördinator maakt deel uit van het Coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het SOB. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de coördinatoren van de andere lesteams. De algemene taken die hieruit voortvloeien worden in onderling overleg verdeeld.

Functie-eisen:

 1. goede beheersing van de Nederlandse taal;
 2. affiniteit met de doelgroep;
 3. bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers;
 4. bij voorkeur onderwijservaring;
 5. bij voorkeur kennis van NT2 of bereidheid zich daarvan op de hoogte te stellen;
 6. administratief inzicht;
 7. basis computervaardigheden (Windows, Word en Excel, e-mailprogramma’s e.d.);
 8. vermogen om als teamleider op te treden voor een team van maximaal 5 docenten en 30-50 cursisten;
 9. beschikbaarheid op de twee vaste dagdelen per week van het lesteam;
 10. bereidheid éénmaal per maand deel te nemen aan het coördinatorenoverleg op vrijdagochtend.

De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt wekelijks 12 tot 15 uur.

De individuele leden van het Coördinatieteam zijn als teamcoördinator in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding tijdens de dagdelen waarop les wordt gegeven door hun team.

Heb je belangstelling of wil je meer weten over het vrijwilligerswerk bij het SOB?
Stuur een email naar sob_koba@hotmail.com of
bel tijdens lesuren naar 020-6832943 en vraag naar Henriette Hirschfeld.