Coördinatoren

Profiel van de teamcoördinator

Een teamcoördinator:

 • geeft leiding aan een lesteam;
 • fungeert als steun en toeverlaat voor de docenten;
 • is aanspreekpunt voor de cursisten;
 • houdt de cursistenadministratie bij;
 • streeft naar, en bevordert binding op drie niveaus: tussen cursisten en hun docent, tussen docenten (en coördinator) onderling en tussen cursisten onderling.

Als coördinator ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de dagdelen waarop les wordt gegeven door jouw team. Je maakt daarnaast deel uit van het Coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het SOB. De algemene taken die hieruit voortvloeien worden in onderling overleg verdeeld.

Wat maakt jou geschikt als coördinator:

 1. goede beheersing van de Nederlandse taal;
 2. affiniteit met de doelgroep;
 3. bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers;
 4. bij voorkeur onderwijservaring;
 5. bij voorkeur kennis van NT2 of bereidheid zich daarvan op de hoogte te stellen;
 6. administratief inzicht en basis computervaardigheden (Windows, Word en Excel, e-mailprogramma’s e.d.);
 7. beschikbaarheid op de twee vaste dagdelen per week van het lesteam;
 8. bereidheid éénmaal per maand deel te nemen aan het coördinatorenoverleg.

De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt wekelijks 2 of 3 dagdelen en is afhankelijk van de afgesproken taken.

Heb je belangstelling of wil je meer weten over het vrijwilligerswerk bij het SOB?
Stuur een email naar info@sobamsterdam.nl, loop binnen tijdens lesdagen (maandag t.m. donderdag) of bel op maandag- of woensdagavond naar 020-6832943 en vraag naar Henriette Hirschfeld.

Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Laat dit veld blanco