Coördinator

Profiel van en functie-eisen voor de teamcoördinator

Een coördinator:

 • geeft leiding aan een lesteam;
 • fungeert als steun en toeverlaat voor de lesgevers;
 • is aanspreekpunt voor de cursisten;
 • houdt de cursistenadministratie bij;
 • streeft naar, en bevordert binding op drie niveaus: tussen cursisten en hun lesgever, tussen lesgevers (en coördinator) onderling en tussen cursisten onderling.

De coördinator maakt deel uit van het Coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het SOB. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de coördinator van de vijf andere lesteams.

Functie-eisen:

 1. goede beheersing van de Nederlandse taal;
 2. affiniteit met de doelgroep;
 3. bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers;
 4. bij voorkeur onderwijservaring. Bij ontbreken van kennis over de wijze van lesgeven (didactiek) in de gangbare niveaus voor deze doelgroep wordt van de coördinator verwacht dat hij zich daarvan op de hoogte stelt;
 5. bij voorkeur kennis van NT2;
 6. administratief inzicht;
 7. basis computervaardigheden (Windows, Word en Excel, e-mailprogramma’s e.d.);
 8. vermogen om als teamleider een team van 5 lesgevers en 30-50 cursisten aan te sturen;
 9. is beschikbaar op de twee vaste dagdelen per week van het lesteam;
 10. neemt éénmaal per maand deel aan het coördinatorenoverleg op vrijdagohtend.

De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt wekelijks 12 tot 15 uur.

De individuele leden van het Coördinatieteam zijn als teamcoördinator in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding tijdens de dagdelen waarop les wordt gegeven door hun team.

Heb je belangstelling of wil je meer weten over het vrijwilligerswerk bij het SOB?
Stuur een email naar sob_koba@hotmail.com of
bel tijdens lesuren naar 020-6832943 en vraag naar Henriette Hirschfeld.