Doelgroep

Wie kan Nederlandse les volgen bij het SOB in Amsterdam?

Het SOB geeft Nederlandse les aan anderstaligen die wonen en/of werken in Amsterdam. Een aantal van onze cursisten woont al lang in Nederland, anderen zijn net aangekomen. Naast de taallessen besteden we ook veel aandacht aan de Nederlandse cultuur. De lessen zijn voor volwassenen.

Doordat het SOB subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam is het lesgeld laag en kan de cursus ook gevolgd worden door bijvoorbeeld nieuwkomers of anderen met een laag inkomen. Voor deze doelgroep is het SOB ruim 40 jaar geleden opgericht.

Tegenwoordig zijn onze cursisten zowel hoog- als laagopgeleide mensen, met verschillende niveaus van kennis van de Nederlandse taal. Onze docenten worden begeleid en geschoold in de uitdaging om binnen een niveaugroep te kunnen differentiëren. Wij gebruiken de gegevens van onze uitgebreide intake om cursisten in een passende groep te plaatsen. Als dat nodig is verwijzen wij naar TIP (Taal Informatie Punt) of een van de andere opleiders, waarmee wij goed contact onderhouden.