Doelgroep

Door subsidie van de gemeente Amsterdam wordt het SOB in staat gesteld om de lessen aan te bieden tegen een relatief laag bedrag, waardoor ook de nieuwkomers met een laag inkomen de lessen kunnen volgen. Wij vinden dat heel belangrijk, want voor deze doelgroep is het SOB ruim dertig jaar geleden ontstaan.

In de huidige tijd wordt het cursistenbestand gevormd door zowel hoog als laag opgeleide mensen, met verschillende niveaus van kennis van de Nederlandse taal. Dat stelt extra eisen aan de samenstelling van de lesgroepen en aan de vaardigheden van de lesgever. Het SOB wil daarom goed samenwerken met de ABC-Alliantie in Amsterdam West, die de lesgevers kan ondersteunen en trainen in die vaardigheden.